We werken aan de verbetering van www.BiomassaDHZ.nl, ons platform voor vraag en aanbod van organische (rest)materialen en uitval voedsel.
In de tussentijd kunnen we je wellicht wel offline verder helpen.
Neem hiervoor contact op met Martine Groenewegen van De Klik via email mg@de-klik.com, of bel/WhatsApp haar op 06-22103183.

Biomassa DHZ