Biomassa Hout

Eerste keer bezoek?

De Biomassa Doe-Het-Zelf website is bedoeld om partijen biomassa makkelijk vindbaar te maken. Biomassa staat hier voor alle organische reststromen: zowel voedsel als tweedehands etenswaren, houtsnippers voor energie, als de rest van een organische product waar al waardevolle elementen zijn uitgehaald, maar die voor een ander nog een grondstof kunnen zijn voor een product.
Omdat steeds weer nieuw vraag en aanbod wordt aangemeld hoeft u geen relatief dure langjarige contracten af te sluiten, maar reageert u steeds op wat bij uw behoefte past. Op de webpagina Uitleg kunt u per onderwerp informatie vinden over de website, aanvullende dienstverlening en over biomassa. Hieronder staat kort beschreven wat de website u kan bieden.

Vraag en aanbod vinden
Aangemelde vraag en aanbod staan op een kaart weergegeven, gerangschikt in een beperkte hoeveelheid categorieën. De kaart staat op de homepage. U kunt in en uitzoomen op de kaart. Als u in een gebied nog blauwe bolletjes ziet met een nummer erin moet u verder inzoomen om de informatie te zien. Er is bewust gekozen voor een zoekfunctie via een kaart, omdat De Klik lokaal hergebruik wil stimuleren om transportafstanden te minimaliseren.
U kunt kiezen of u alleen vraag, alleen aanbod, of beiden wilt zien door dit aan te vinken in de Legenda. Door te klikken op een symbool op de kaart krijgt u meer informatie en kunt u reageren door op de contactknop te drukken. 
Op de kaart staat informatie over biomassa met 2 verschillende symbolen aangegeven. Huidig staat voor biomassa waar binnen nu een de komende 2 maanden vraag of aanbod voor is. Het andere teken geeft toekomstig vraag en aanbod van biomassa aan. Deze toekomstige plaatsingen zijn bedoeld als bron voor haalbaarheidsonderzoek of marktonderzoek, maar kunnen ook worden gebruikt voor het zoeken van samenwerkingspartners. Door ook daar op te reageren helpt u de betreffende projecten verder in de verwezenlijking van hun plannen.

Rechtstreeks contact of via tussenpersoon
Doe-het-zelf staat voor rechtstreeks contact tussen vrager en aanbieder en het zelf afhandelen van de levering. De website biedt daarvoor een besloten platform dat alleen toegankelijk is met een inlogcode. De inlogcode is voor bedrijven gekoppeld aan een betaald lidmaatschap. Voor particulieren en eigenaren van kleine bioenergie installaties is er een gratis kortlopend abonnement.
Vindt u het rechtstreeks onderhandelen te veel gedoe, wilt u maar een enkele keer per jaar iets aanmelden of wilt u uitproberen of BiomassaDHZ iets voor u is, dan kunt u ook gratis uw vraag of aanbod van biomassa plaatsen. Indien gereageerd wordt op uw plaatsing treedt De Klik op als bemiddelaar. Voor deze bemiddeling worden kosten in rekening gebracht afhankelijk van de omvang van de partij biomassa en de complexiteit van de afhandeling.

Aan de slag als deelnemer
Na aanmelding ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord per email waarmee u kunt inloggen op het besloten deel van de website. Op home kunt u via de kaart reageren op vraag of aanbod van biomassa. Als u klikt op een symbool verschijnt alle informatie, zoals door de aanmelder is opgegeven. Door te klikken op contact wordt een email naar de aanmelder gestuurd met uw contactgegevens. Het initiatief voor het rechtstreeks contact ligt dan bij de aanmelder van de betreffende vraag of aanbod. Het is handig om bij de afspraken over de afhandeling niet alleen over kosten, kwaliteit en moment van leveren te spreken, maar ook over transport en eventuele tijdelijke opslag.
Bij vraag en aanbod managen kunt u uw nieuwe vraag of aanbod van biomassa aanmelden. Hoe duidelijker u bent met de omschrijving en aanvullende informatie, hoe sneller geïnteresseerden ook daadwerkelijk contact met u zoeken. Gebruikers die niet ingelogd zijn als deelnemer en uw vraag of aanbod bekijken krijgen eerst alleen ‘Titel product’ te zien. Het is daarom belangrijk hier een goede tekst voor te kiezen. Bij vraag en aanbod managen ziet u ook uw eerder aangemelde vraag of aanbod staan. Door te klikken op de betreffende tekentjes kunt u de ingevoerde teksten wijzigen of de aanmelding verwijderen uit het databestand. Wilt u uw afgehandelde vraag of aanbod zo snel mogelijk verwijderen uit het systeem? U voorkomt daarmee valse verwachtingen bij anderen en onnodige e-mails aan u zelf gericht

Eerlijke prijs
De prijzen voor biomassa variëren momenteel sterk omdat de markt ondoorzichtig is. De Klik wil de deelnemers van de BiomassaDHZ ondersteunen bij het bepalen van een eerlijke prijs, door de markt transparanter te maken. Volgens het principe ‘voor wat, hoort wat’ zal periodiek informatie geleverd worden over de prijzen die zijn gerekend voor bepaalde biomassastromen. Dit betekent dat u alleen informatie over prijzen ontvangt als u zelf doorgeeft wat u voor een bepaalde biomassapartij heeft betaald of heeft ontvangen.

Biomassa, afval of grondstof
De regelgeving voor biomassa is erg complex. Bij de uitlegpagina worden een aantal externe links gegeven waar meer informatie te vinden is. De meeste biomassa op de BiomassaDHZ zal als grondstof en niet als afval worden aangemerkt. Echter door bepaalde combinaties van vragers en aanbieders kan biomassa toch een afvalstatus krijgen. Indien biomassa als afval wordt aangemerkt gelden aparte procedures voor handel en transport. De Klik kan eventueel adviseren over de aanpak. De Klik is VIHB geregistreerd en mag voor afval bemiddelen.

Aan de slag?

Deelnemer worden. Vraag of aanbod van biomassa aanmelden of reageren. Overige dienstverlening.

Meer informatie