Biomassa Hout

BiomassaDHZ en De Klik

De Klik BiomassaDHZ is eigenaar en exploitant van BiomassaDHZ.nl. De kerncompetentie van De Klik is het bij elkaar brengen van partijen en het opstellen van heldere afspraken. Activiteiten worden uitgevoerd op het gebied van circulaire/biobased economie, duurzame energie en het voorkomen van voedselverspilling.

Landelijke erkenning voor de innovatie blijkt uit de positie in de MKB Innovatie Top 100 van 2015 www.mkbinnovatietop100.nl en het uitroepen tot 1 van de 100 Toekomstmakers van Nederland toekomstmakerstop100.nl.

De Klik BiomassaDHZ
Klokkegat 49
6741 EM Lunteren
0622103183
biomassadhz@de-klik.com
twitter   @DeKlikLunteren