Biomassa Hout

Ontwikkeling van eerlijke prijzen voor deelnemers

De prijzen voor biomassa variëren momenteel sterk omdat de markt ondoorzichtig is. De Klik wil de deelnemers van de BiomassaDHZ ondersteunen bij het bepalen van een eerlijke prijs, door de markt transparanter te maken. Volgens het principe ‘voor wat, hoort wat’ zal periodiek informatie geleverd worden over de prijzen die zijn gerekend voor bepaalde biomassastromen. Dit betekent dat u alleen informatie over prijzen ontvangt als u zelf doorgeeft wat u voor een bepaalde biomassapartij heeft betaald of heeft ontvangen. Dit is een service speciaal voor Deelnemers aan BiomassaDHZ

 

Eerste keer bezoek?

Uitleg over de werking van de site. Informatie over biomassa.

Meer informatie


Aan de slag?

Deelnemer worden. Vraag of aanbod van biomassa aanmelden of reageren. Overige dienstverlening.

Meer informatie


Bekende BiomassaDHZ deelnemer?

Accountgegevens. Informatie over prijzen van biomassa. Overige dienstverlening.

Meer informatie