Biomassa Hout

Afvalregelgeving voor biomassa

Een biomassareststroom kan als afvalstof worden aangemerkt. Voor vervoer, opslag en verwerking van afvalstoffen gelden specifieke regels en vergunningprocedures. Bijvoorbeeld vervoer kan dan alleen plaatsvinden door een vervoerder die is geregistreerd op de VIHB-lijst (lijst raadplegen via ‘bedrijven zoeken’ op www.niwo.nl). De beoordeling of een biomassareststroom een afvalstof is hangt zowel af van de herkomst (aanbieder) als van de verwerking (vrager) ervan.

In de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen zijn regels vastgesteld om te bepalen of een stof of voorwerp een afvalstof is of niet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bijproducten die ontstaan bij een productieproces en stoffen die niet meer als afvalstof getypeerd hoeven te worden omdat het producten zijn geworden (einde-afvalstatus). Uitgebreide informatie hierover en verwijzing naar recente wetsteksten is te vinden op http://www.agentschapnl.nl/nl/node/111080.

Ook heeft een versoepeling plaatsgevonden (moet formeel nog worden doorgevoerd) in de Wet Milieubeheer waardoor niet-gevaarlijk landbouw- of bosbouwmateriaal niet meer als afval wordt aangemerkt. Het gaat om natuurlijke materialen, zoals (berm)maaisel, (snoei)hout, riet en oogstrestanten en slootschoonsel. Na de wijziging van de wet vallen niet alleen deze stoffen afkomstig uit de land, tuin- of bosbouw, maar ook als deze materialen een andere herkomst hebben, zoals een natuurgebied of afkomstig zijn van een wegbeheerder of waterschap. Meer en recente informatie hierover is te vinden op http://www.agentschapnl.nl/nl/node/474146

 

Eerste keer bezoek?

Uitleg over de werking van de site. Informatie over biomassa.

Meer informatie


Aan de slag?

Deelnemer worden. Vraag of aanbod van biomassa aanmelden of reageren. Overige dienstverlening.

Meer informatie


Bekende BiomassaDHZ deelnemer?

Accountgegevens. Informatie over prijzen van biomassa. Overige dienstverlening.

Meer informatie