Biomassa Hout

Comaterialen voor vergister

AgentschapNL biedt een overzicht met regelgeving die van toepassing is voor covergisters: AgentschapNL

Businesscases van mestvergisters of covergisters gaan ervan uit dat het digestaat wordt verhandeld en gebruikt als dierlijke meststof. Dit is alleen toegestaan wanneer het digestaat is ontstaan uit vergisting van minimaal 50% uitwerpselen van dieren met maximaal 50% schone en onverdachte co-materialen. Deze schone en onverdachte co-materialen moeten vermeld staan in onderdeel IV van bijlage Aa, behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Wet Comaterialen. Aan deze lijst worden nog steeds nieuwe producten toegevoegd. Men kan ook zelf initiatief nemen om producten te laten toevoegen aan de lijst.

 

Eerste keer bezoek?

Uitleg over de werking van de site. Informatie over biomassa.

Meer informatie


Aan de slag?

Deelnemer worden. Vraag of aanbod van biomassa aanmelden of reageren. Overige dienstverlening.

Meer informatie


Bekende BiomassaDHZ deelnemer?

Accountgegevens. Informatie over prijzen van biomassa. Overige dienstverlening.

Meer informatie