Biomassa Hout

Voedsel & Natte Reststromen

Voedsel en natte reststromen zijn opgenomen in één categorie, ondanks de verschillende toepassingsmogelijkheden op het moment van plaatsing. Voedsel betreft  producten die nog als Tweedehands Etenswaren, ofwel voor menselijke consumptie geschikt zijn. Zowel langer houdbare producten als verswaren kunnen hier worden aangeboden. Ook esthetisch afgekeurde partijen uit de land- en tuinbouw, of overschotten van stadslandbouw of moestuinen kunnen hier worden aangeboden. In de zogenaamde waardepiramide voor biomassa is dit de meest optimale vorm van toepassing van dit aanbod.

Door afnemend kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld door overschrijden uiterste houdbaarheidsdatum of uitdroging) zonder reactie is het aanbod niet meer geschikt voor menselijke consumptie, maar nog wel toepasbaar als grondstof voor biobased producten of biobased energie. Van voedsel is het dan een natte reststroom geworden.

Onder natte reststromen vallen gewassen die vergist kunnen worden, of waar door bewerking nog grondstoffen uitgehaald kunnen worden. Hieronder vallen blad, stengels, schillen, groente en fruitresten, vethoudende reststromen, gewassen die niet (meer) aan de norm voldoen en zuiveringsresten

Natte reststromen van dierlijke oorsprong, zoals mest en slachtafval vallen onder overig, omdat daar veelal aparte regelgeving voor geldt.

 

 

Eerste keer bezoek?

Uitleg over de werking van de site. Informatie over biomassa.

Meer informatie


Aan de slag?

Deelnemer worden. Vraag of aanbod van biomassa aanmelden of reageren. Overige dienstverlening.

Meer informatie


Bekende BiomassaDHZ deelnemer?

Accountgegevens. Informatie over prijzen van biomassa. Overige dienstverlening.

Meer informatie